לוגו-עם-עיגול-לבן

ההתאחדות הישראלית לצלילה

ביטוח הצלילה החדש של ההתאחדות.
הכיסוי הטוב בישראל – ללא תוספת מחיר!

ביטוח הצלילה החדש
של ההתאחדות.
הכיסוי הטוב בישראל –
ללא תוספת מחיר!

חברות
וביטוח צלילה יחיד

₪229

שנתי לצולל

חברות
וביטוח צלילה זוגי

חברות
וביטוח צלילה
זוגי

₪199

שנתי לצולל

חברות
וביטוח צלילה קבוצתי

₪189

שנתי לצולל

חברות
וביטוח צלילה משפחתי

₪184

שנתי לצולל

 כיסוי גבול הפיצוי
תחום טריטוריאלי בכל העולם
הוצאות חילוץ, הצלה ופינוי רפואי$1,000,000הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
הוצאות חירום רפאיות כולל אשפוז וטפול בתא לחץ$1,000,000הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
הוצאות  פינוי והחזרה ארצה$1,000,000הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
מוות/נכות$15,000  הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
החזרת גופה
$5,000הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
הוצאות נסיעה נוספות$3,000 הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
הוצאות לשהייה נוספת בחו"ל$1,500 (מקסימום $150 ליום)הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
צד ג'$100,000הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
סיוע  (Travel Assistance) במהלך נסיעת צלילה
 כלולייחודי לחברי ההתאחדות
שירות מידע ופקוח רפואי של אוניברסיטת דיוק, ארה"ב כלולייחודי לחברי ההתאחדות
אבדן ציוד צלילה כתוצאה של תאונת צלילה$2,000הכיסוי הגבוה ביותר בישראל
צלילה עם תערובות גזים מכוסה*ייחודי לחברי ההתאחדות
מערכת נשימה סגורה/חצי סגורה Rrebreather   מכוסה*ייחודי לחברי ההתאחדות
צלילת מערות מכוסה*ייחודי לחברי ההתאחדות
מגבלת עומק ללא מגבלת עומק*ייחודי לחברי ההתאחדות
צלילה חופשיתמכוסה*ייחודי לחברי ההתאחדות

*לצוללים שהוסמכו ע"י ארגון צלילה מוכר ובהתאם לסנדרטים וההנחיות של הארגון המסמיך.